Destacat sindicalista

(1834 Mataró, 23 de novembre 1873)

Fill de Bonaventura Palmerola i Teresa Renter. Teixidor mecànic, sindicalista i internacionalista.

President del primer Comitè Democràtic de Mataró l’any 1865. Aquest comitè agrupava els defensors de la República. Membre de la Junta Revolucionària de Mataró en els fets de setembre de 1868 (la revolució “Gloriosa” tal com es coneix), que ocasionaren la fi del regnat d’Isabel II. Destacat membre del moviment obrer local, l’any 1872 presidia el sindicat tèxtil “Les tres classes del Vapor”. Capità de forces milicianes voluntàries durant la tercera, i darrera, guerra carlina (1872-1876). Assistí al segon congrés de la FRE de l’AIT (Saragossa, abril de 1872) com a delegat per Mataró, on va proposar que els càrrecs del Consell Federal fossin retribuïts.

Palmerola morí defensant l’estació de tren coneguda com l’Empalme, comanant un escamot d’una quarantena de milicians davant dos batallons de carlins, el 23 de novembre de 1873. Enterrat a Sant Pere de Martorell de la Selva, el 10 de gener de 1893, en el vintè aniversari de l’atac a Mataró pels carlins, les seves despulles es traslladaren a aquesta ciutat, per ser inhumats en el panteó dedicat als morts en les guerres civils (carlines). Aprofitant la seva inhumació a Mataró es donà el seu nom a un carrer, situat paral·lel al carrer “Deu de Gener” i que actualment uneix les places de Les Tereses i de Cuba.

A la Biblioteca Pompeu Fabra de Mataró hi podem consultar un llibre de Francesc Costa i Oller titulat En Palmarola i l’Ibran contra els carlins sobre en Salvador Palmerola.

Podeu trobar més informació en el Diccionari biogràfic del moviment obrer als països catalans editat per l'Abadia de Montserrat.

 

Palmarola o Palmerola?

Encara que a la majoria de referències d'Internet figura com a Palmerola, l’Ajuntament de Mataró –d’on era nat– li ha dedicat un carrer com a Palmarola. Tenim pendent investigar quin era realment el cognom patern i mentrestant l'hem inclòs dins dels Palmerola.

No s'ha trobat cap lligam ni amb els Palmarola-Gallifa ni amb els Palmarola-Grau.