Jaume Palmerola, rector

La història de l’antic Hospital de Borredà o Casa de les Dominiques parla de que el rector Jaume Palmerola demanà al rei Carles IV permís per a construir un edifici destinat a l’acolliment de malalts i pobres. Cent anys més tard, l’any 1890, s’instal·laren les monges Dominiques que fundaren l’Escola de Nens.


312-2

antic hospital de Borredà

 

Fra Berenguer de Palmerola

El Centro Virtual Cervantes des de l’any 1962 i cada 3 anys feia el Congreso Internacional de Hispanistas. En una de les ponències de l’any 1977, en el 6è congrès Jill R. Webster va presentar la seva amb el títol La importancia socio-política de los frailes menores en la Corona de Aragón hasta el Compromiso de Caspe. A l’article entre altres coses diu “En 1280 Fray Berenguer de Palmerola, residente, y en 1279 guardián del convento de Barcelona, representó a Pedro III ante la Curia Romana”.

 

S. Palmerola

S. Palmerola, dissenyador espanyol de la segona meitat del segle XIX, va definir la posició dels fars de les costes de les Illes Balears. En un manuscrit titulat Descripción de las costas de Menorca, Ybiza y Formentera, descriu i comenta nombroses vistes, preses a gran distància, de la costa de les Illes i indica la posició convenient dels fars.


312-1

En el cap d'Artrutx, a la costa de Menorca