El Marquesat de Palmerola

(de la Viquipèdia)

El Marquesat de Palmerola és un títol nobiliari concedit el 7 de juny de 1767 pel rei Carles III a favor de Francesc Xavier Despujol i d'Alemany-Descatllar, baró de Montclar. En el marquesat el succeïren els seus fills Manuel Despujol i de Vilalba, membre de l'Acadèmia de Bones Lletres (1791), i Ramon Despujol i de Vilalba (Barcelona 1772 — ~1848), defensor de Tortosa contra les forces napoleòniques del general Suchet el 1811 i regidor perpetu de Barcelona.

La seva denominació fa referència a l'antic municipi de Palmerola (Les Llosses, Ripollès), del qual els avantpassats de Francesc Xavier Despujol i d'Alemany-Descatllar, n'eren senyors.

Origen

Antic de Palmerola, Senyor de Palmerola, domiciliat en el Castell de Palmerola, va tenir una filla: Helena de Palmerola. Situem-nos a mitjans del segle XVI.


304-1

Casa senyorial dels Marquesos de Palmerola de Sant Hipòlit de Voltregà

 

Helena de Palmerola i Jaume Alemany Descatllar

Helena de Palmerola es va casar amb Jaume d’Alemany-Descatllar, Baró de Callús. Aquest era fill i hereu del Cavaller Francesc d’Alemany-Descatllar. Així es va introduir, la línia dels Alemany-Descatllar, de la qual en el segle XVIII va esdevenir el Primer Marquès de Palmerola en la persona de Francesc Xavier Despujol i Alemany-Descatllar. N’hi ha hagut 7.

El seu fill Jaume d’Alemany- Descatllar, Baró de Callús i Senyor de Palmerola es va casar en primeres núpcies amb Marianna de Castelló. Jaume, Baró de Callús i Senyor de Palmerola era fill dels anteriors. Es va casar en segones núpcies el 1641 amb Elisabet de Bru. El fill d’ells, Lluís, Baró de Callús i Senyor de Palmerola, es va casar primer amb Marianna de Puig i després amb Eugènia de Solanell. Va morir el 1708. El fill del primer matrimoni Jaume Vicenç, mort el 1719. Primer Marquès de Callús i Senyor de Palmerola. Va ser germà consanguini amb Ramon, Baró de Callús i Senyor de Palmerola. Es va casar amb Maria Lluïsa d’Armella. La filla d’ambdós Maria Lluïsa, Baronessa de Callús i Senyora de Palmerola, es va casar el 1731 amb Francesc Despujol, Baró de Montclar i de la seva descendència naixeria el I Marquès de Palmerola.

 

Francesc Xavier Despujol i Alemany-Descatller, I Marquès de Palmerola (7 de juny de 1767)

Baró de Montclar i de Callús. Es va casar el 1751 amb Josefa de Villalba-Meca (de Llorac), hereva de Solivella. Regidor Perpetu de Barcelona. Va morir el 1809.
Pares de
- Francesc de Paula Despujol i Villalba, II Marquès de Palmerola (1819). Baró de Montclar, de Callús i Solivella. Es va casar amb Carmen López-Altamirano. Agutzil Major de la Inquisició a Barcelona; va morir el 1830 sense descendència.
- Ramon Despujol i Villalba, segueix la línia.
- Josep Maria Despujol i Villalba, Canonge a València i Boteller de Cortina de S.M. el Rei.


304-2

Detall heràldica

 

Ramon Despujol i Villalba, III Marquès de Palmerola (1830)

Germà de Francesc de Paula Despujol i Villalba (II Marquès de Palmerola). Baró de Montclar, de Callús i Solivella. Es va casar el 1803 amb Maria Miquela Ferrer de Sant Jordi i d’Amigat, tercera comtessa de Fonollar, morta el 1832; pubilla de Vicenç Ferrer de Sant Jordi i de Miquela dels Sants.
Pares de
- Josep Maria Despujol i Ferrer de Sant Jordi, segueix la línia.
- Maria Francesca Despujol i Ferrer de Sant Jordi, es va casar el 1827 amb Joaquim Maria Gassol de Sentmenat i de Villalonga, V Marquès de Sentmenat GdE, VII Marquès de Ciutadilla, VI Comte de Múnter. Amb successió.

 

Josep Maria Despujol i Ferrer de Sant Jordi, IV Marquès de Palmerola

Nascut a Barcelona (1804-1868). Quart Comte de Fonollar, Baró de Callús, de Montclar i de Solivella. Es va casar el 1825 amb Anna de Dusay i Fivaller, nascuda a Barcelona; filla de Francesc Dusay i de Mari. I Marquès de Monistrol de Noya, i de Montserrat de Fivaller i Rubí (dels marquesos de Villel i comtes de Darnius).
Pares de
- Ignasi Despujol i Dusay, V Marquès de Palmerola, nascut a Barcelona el 28 de juny de 1827. Va morir el 1881. Comte de Fonollar, Baró de Callús, de Montclar i de Solivella. Senador vitalici del Regne (1877). Es va casar el 1851, amb Pilar de Chaves. Amb successió.
- Eulogi Despujol i Dusay, segueix la línia.


304-3

Detall heràldica Marquesos de Palmerola del Castell de Palmerola

 

Eulogi Despujol i Dusay

I Comte de Casp (24-XII-1878), Tinent General de l’exèrcit, Governador de Puerto Rico (1878-1881) i de les Filipines (1891-1893). Senador vitalici del Regne per dret propi (1896). Es va casar amb N. Rigalt.
Pares de
- Ignasi Despujol i Rigalt, segueix la línia.
- Caritat Despujol i Rigalt, I Comtessa de Montornès (10-XI-1888). Es va casar amb Enrique Trénor y Montesinos, I Comte de Vallesa de Mandor. Amb successió.

A partir d’aquí només sabem que
- Ignasi Despujol (potser i Rigalt) va ser el VI Marquès de Palmerola. Comte de Fonollar, Baró de Callús, de Montclar i de Solivella. Es va casar amb Rosa Ricart.
- Josep Maria Despujol va ser el VII Marquès de Palmerola. Comte de Fonollar, segon Marquès de Callús, Baró de Montclar i de Solivella. Es va casar el 1929 amb Maria Josefa Diaz.


304-4

Observeu els escuts a ambdós costats de la porta

 

Altres

No s’ha trobat cap lligam genealògic entre els Marquesos de Palmerola i les diferents branques de les famílies Palmarola conegudes.